Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Ekonomiska styrmedel för en bättre miljö (SkU21)

Skatteutskottet redovisade för riksdagen sin syn på EU-kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken. Utskottet är positivt till att det används ekonomiska styrmedel på miljöområdet och välkomnar därför grönboken. Exempel på styrmedel som kan användas är handel med utsläppsrätter, subventioner och skatter. Utskottet tycker också att det så kallade energiskattedirektivet bör ses över så att det på ett bättre sätt stödjer EU:s politik på energi- och miljöområdet. Med detta avslutade riksdagen ärendet.