Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 18 september 2013

Betänkande: Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden

Betänkande 2012/13:CU22

Bolagsverket tar över vissa uppgifter från länsstyrelserna (CU22)

Vissa uppgifter som länsstyrelserna ansvarar för tas över av Bolagsverket från den 1 november 2013. Det gäller bland annat att utse en behörig revisor i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och att i vissa fall också kalla till stämma i sådana företag.

Revisionsbyråer ska inte längre undantas från kravet på att den verkställande direktören ska vara revisor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.