ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö (AU4)

Riksdagen sade ja till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, vilket gör att regeringen kan ratificera konventionen. Riksdagen delar åter regeringens bedömning att Sverige inte bör tillträda konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd. Ett av skälen är att konventionen i vissa delar strider mot det rättighetstänkande som präglar den svenska lagen om föräldraledighet.