Indelning i utgiftsområden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 7 maj 2022

Betänkande: Indelning i utgiftsområden

Betänkande 2018/19:KU33

Ändringar av indelningen i utgiftsområden för statens budget (KU33)

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden i statens budget. Bland annat innebär regeringens förslag att Riksrevisionens verksamhet ska höra till utgiftsområde 1 Rikets styrelse som ingår i konstitutionsutskottets beredningsområde.

Riksdagen sa nej till att flytta ändamål och verksamheter som avser folkbildning från utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning. Riksdagen anser att det saknas tillräckligt med underlag för att bifalla förslaget.