Indelning i utgiftsområden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 4 maj 2022

Betänkande: Indelning i utgiftsområden

Betänkande 2020/21:KU27

Ändringar i utgiftsområden i statens budget (KU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa ändringar i utgiftsområden i statens budget.

Beslutet innebär att:

  • Utgifter som rör ändamål och verksamheter som avser Gentekniknämnden flyttas från utgiftsområde 4, Rättsväsendet, till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning.
  • Utgifter som rör ändamål och verksamheter som avser elsäkerhet och Elsäkerhetsverket flyttas från utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, till utgiftsområde 21, Energi.