Informationsutbytesavtal med Liberia

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 8 maj 2014

Betänkande: Informationsutbytesavtal med Liberia

Betänkande 2013/14:SkU28

Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Liberia (SkU28)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.