Infrastrukturplanering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 15 april 2015

Betänkande: Infrastrukturplanering

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.