Kärnsäkerhet och strålskydd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 20 april 2006

Betänkande: Kärnsäkerhet och strålskydd

Betänkande 2005/06:MJU21

Kärnsäkerhet och strålskydd (MJU21)

Möjligheterna att skydda kärntekniska anläggningar och förhindra spridning av radioaktivt material och viss känslig information uppdateras och skärps. Det sker bland annat genom utökad upplysningsplikt, utvidgad sekretess och tystnadsplikt och större möjligheter att meddela föreskrifter och villkor för kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning.