Klimatpolitik m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 juni 2022

Betänkande: Klimatpolitik m.m.

Betänkande 2014/15:MJU13

Sverige säger ja till förlängningen av Kyotoprotokollet (MJU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna att Kyotoprotokollet förlängts med en andra period, den så kallade Dohaändringen. Den andra perioden inleddes den 1 januari 2013 och avslutas den 31 december 2020. Under den åtar sig Sverige, som medlem i EU, att tillsammans med övriga medlemsstater och Island minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020 jämfört med 1990.

Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om att godkänna ett separat avtal mellan EU och Island som reglerar det gemensamma åtagandet om minskning av utsläppen. Syftet med riksdagens godkännande är att Sverige ska kunna ratificera Dohaändringen och Islandsavtalet.