Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 7 juni 2012

Betänkande: Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid

Betänkande 2011/12:MJU25

Regler för koldioxidlagring EU-anpassas (MJU25)

Reglerna för geologisk lagring av koldioxid anpassas till ett EU-direktiv. Koldioxidlagring betyder att man minskar mängden koldioxidutsläpp genom att avskilja koldioxiden, till exempel vid förbränning av fossila bränslen, och lagrar den i berggrunden.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att koldioxidlagring klassas som miljöfarlig verksamhet. Regeringen får rätt att genom föreskrifter reglera var lagringen får ske. Reglerna om tillstånd och anmälan ska även gälla för den delen av Sveriges kontinentalsockel som ligger utanför Sveriges gränser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om klimatpolitik. Motionerna tar bland annat upp frågor om internationell klimatpolitik, utsläppsmål och strategier för låga utsläpp, rapportering av växthusgasutsläpp, systemet med handel med utsläppsrätter samt biogas.