Kommunala frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 27 mars 2013

Betänkande: Kommunala frågor

Betänkande 2012/13:FiU26

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om kommunala frågor. Motionerna handlar bland annat om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet och kommunala skatteutjämningssystem. Andra frågor som tas upp är försörjningsstöd, momskompensation inom kommunala verksamhetsområden, kommunernas pensionskostnader, ramverk för sociala investeringar, offentlig upphandling av skolskjuts samt personalfrågor inom äldreomsorgen.