Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 22 oktober 2008

Betänkande: Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon

Betänkande 2008/09:MJU3

Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon (MJU3)

Det finns i miljöbalken bestämmelser om särskilda skydds- eller bevarandeområden enligt EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar och om bevarande av livsmiljöer, vilda djur och växter (Natura 2000-områden). Dessa bestämmelser ska från den 1 januari 2009 gälla även i Sveriges ekonomiska zon, som omfattar havsområdet utanför Sveriges territorialgräns. Det gäller både bestämmelserna om att inrätta sådana områden och bestämmelserna om skydd för områdena. Anpassningen handlar också om att göra reglerna kring miljökonsekvensbeskrivningar tydligare.