Mineralpolitiska frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 19 mars 2014

Betänkande: Mineralpolitiska frågor

Betänkande 2013/14:NU14

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika mineralpolitiska frågor. Anledningen till att riksdagen sa nej till motioner om ändringar i minerallagen är främst att regeringen planerar att föreslå sådana ändringar under våren 2014. Riksdagen sa även nej till motioner om förbud mot uranbrytning och uranprospektering. Riksdagen har tidigare under mandatperioden tagit ställning till de frågor dessa motioner tar upp samt anser att gällande regler är tillräckliga.

Riksdagen sa också nej till motioner om krav på höjda avgifter inom gruvnäringen. Näringsutskottet har förberett riksdagens beslut och anser att höjda avgifter skulle minska investeringsviljan och slå hårt mot de bolag inom gruvnäringen som just nu etablerar sig i Sverige.

Skälet till att riksdagen sa nej till motioner om förbud mot utvinning av fossil energi och skiffergas är bland annat att det redan finns strikta miljörestriktioner för utvinning av gas i Sverige. Dessutom har EU-kommissionen tidigare i år presenterat minimirekommendationer som bör vara uppfyllda vid utvinning av skiffergas.

Andra motioner handlar om de samhällsutmaningar som följer i spåren av gruvnäringens expansion i Malmfälten, ett nationellt samverkansprogram samt om ökad beredskap i samhället i samband med gruvnedläggningar.