Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Sverige deltar i multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter (FöU11)

Riksdagen godkände att Sverige ansluter sig till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter (SAC). Syftet är att Försvarsmakten behöver ha tillgång till strategisk flygtransportkapacitet som snabbt kan transportera skrymmande och tung utrustning över stora avstånd till platser som saknar storflygplatser med terminalkapacitet och där det råder en förhöjd hotbild för flyg.