Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Ändringar i kriminalvårdslagen om intagnas rätt att inneha tidningar (JuU6)

Lagstiftningen om kriminalvården ändras när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet. Intagna ska få ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar. Men det ska inte gälla sådana böcker, tidskrifter och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. Brev till eller från en intagen ska få granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten. Det ska också bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod-, urin- och utandningsprov ska även saliv-, svett- och hårprov få användas. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.