Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (UFöU4)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har behandlat regeringens skrivelse Nationell strategi för ett svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Strategin ska bland annat ange de politiska målen, skapa förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande samt ge stöd för ett samlat civilt och militärt agerande i de insatsområden där Sverige deltar. Riksdagen avslutar ärendet med detta.