Ny associationsrätt för medlemsbanker

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 april 2022

Betänkande: Ny associationsrätt för medlemsbanker

Betänkande 2019/20:FiU50

Ny lagstiftning för medlemsbanker (FiU50)

Lagen om medlemsbanker ska upphävas och istället ska medlemsbanker - det vill säga ekonomiska föreningar som driver bankrörelse - omfattas av lagen om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.