Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag

Betänkande: Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Betänkande 2020/21:FiU50

Nya regler om kapitaltäckning för värdepappersbolag införs (FiU50)

Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar som syftar till att införa ett nytt regelverk för värdepappersbolags kapitaltäckning. Ändringarna innebär bland annat att

  • nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag införs
  • bestämmelserna om bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar i värdepappersbolag anpassas bättre till verksamheten i sådana bolag
  • bestämmelserna om tillsyn samt ingripande mot värdepappersbolag anpassas till det nya regelverket
  • det görs vissa anpassningar av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn.

De nya reglerna börjar gälla den 26 juni 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Genom ändringarna anpassas de svenska lagarna till EU:s lagar på området.