Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Ja till nya regler om värdepapper (FiU35)

Det införs nya regler om marknader för finansiella instrument. Reglerna bygger på tvingande EU-regler, bland annat handlar det om hur värdepappersföretag får bedriva sin verksamhet i sitt hemland och gränsöverskridande.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen gjorde dock mindre ändringar av teknisk karaktär. En del av lagändringarna börjar gälla den 1 augusti istället för den 2 augusti 2017 som var regeringens förslag.