Offentlig upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 juni 2022

Betänkande: Offentlig upphandling

Betänkande 2015/16:FiU39

Nej till motionsförslag om offentlig upphandling (FiU39)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om offentlig upphandling. Förslagen kom från den allmänna motionstiden och handlade bland annat om sociala kriterier, kollektivavtalsenliga villkor, djurskydd och kompetens.

Riksdagen sa nej till motionerna, bland annat på grund av att regeringen är på gång att lägga fram förslag inom samma områden. Riksdagen anser att det är lämpligt att vänta in de förslagen.