Offentlig upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 april 2022

Betänkande: Offentlig upphandling

Betänkande 2019/20:FiU34

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Riksdagen säger nej till cirka 40 förslag om offentlig upphandling i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att det redan i dag finns lagstiftning, pågår arbete eller utredningar inom de områden som berörs. Förslagen rör bland annat hur regelverket för offentlig upphandling tillämpas, sociala kriterier, djurskydd och livsmedelsproduktion.