Offentlig upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 mars 2023

Betänkande: Offentlig upphandling

Betänkande 2022/23:FiU34

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag som handlade om offentlig upphandling. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om hur regelverket är utformat, sociala kriterier vid offentliga upphandlingar och miljökrav vid upphandlingar. Riksdagen avslog motionerna med hänvisning till befintliga lagstiftningen och att utredningsarbete inom området pågår.