Översyn av lagen (1993:389) om assistansersättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 22 maj 2003

Betänkande: Översyn av lagen (1993:389) om assistansersättning

Betänkande 2002/03:SOU19

Översyn av lagen om assistansersättning (SoU19)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en bred översyn av lagen om assistansersättning (LASS). Översynen ska bl.a. handla om hur lagen har fungerat i praktiken, även när det gäller bemötandefrågor, personalförsörjningen och hur den långsiktiga finansieringen ska se ut. Översynen ska göras av en parlamentarisk utredning. Syftet med personlig assistans är att ge de personer med funktionshinder som behöver sådant stöd en möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.