Översyn av Riksrevisionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 maj 2022

Betänkande: Översyn av Riksrevisionen

Betänkande 2016/17:KU14

Översyn av Riksrevisionen (KU14)

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra en översyn av Riksrevisionen. Översynen ska bland annat behandla riksrevisorerna, riksdagen och Riksrevisionen, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen.