Radio och tv i allmänhetens tjänst

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 25 februari 2021

Betänkande: Radio och tv i allmänhetens tjänst

Betänkande 2020/21:KrU3

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Detta med hänvisning till pågående arbete och insatser som har gjorts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om reformering av radio och tv i allmänhetens tjänst, distributionsteknik och nordiskt programutbyte.