Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statsförvaltningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statsförvaltningen (FiU35)

Riksrevisionen har granskat myndigheternas it-system och konstaterat att många av dem är föråldrade. Det kan leda till problem för verksamhetsutvecklingen, försvåra digitaliseringen och orsaka risker i informationssäkerheten. I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen därför myndigheterna att ta fram verktyg och arbetssätt för att undvika problem med sina it-miljöer. Revisionen rekommenderar också regeringen att stödja myndigheterna i det arbetet, och att löpande utvärdera hur det går.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. I skrivelsen beskriver regeringen på vilket sätt de arbetar med frågan. Bland annat hänvisar regeringen till den nyligen inrättade Myndigheten för digital förvaltning och dess uppdrag att stödja digitaliseringen inom myndigheterna.

Riksdagen utgår ifrån att myndigheterna och regeringen kommer att följa Riksrevisionens rekommendationer och lägger därför regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.