Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 6 mars 2014

Betänkande: Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden

Betänkande 2013/14:NU9

Statens insatser på elmarknaden (NU9)

Riksrevisionen har granskat statens insatser på elmarknaden. Huvudfrågan för granskningen har varit om staten skapat förutsättningar för en väl fungerande överföring av el. Riksrevisionen har bland annat funnit brister i regeringens styrning av Affärsverket svenska kraftnät. Svenska kraftnät driver och förvaltar det svenska stamnätet för elöverföring.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. I skrivelsen framkommer bland annat att regeringen delar Riksrevisionens bedömning att regeringen mer aktivt bör följa Svenska kraftnäts investeringar i stamnätet.

Näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, anser att regeringen i skrivelsen visar att det finns en hög medvetenhet om de utmaningar som finns på området. Utskottet konstaterar också att de insatser regeringen gjort och avser att göra vad gäller stamnätet kommer att bli mer omfattande och mer effektiva än tidigare.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika elmarknadspolitiska frågor.