Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Motverka exploatering av arbetskraft (AU12)

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen: återkom senast den 1 april 2022 med förslag på ändrade sekretessregler och ökade möjligheter för myndigheter att samverka för att motverka exploatering av arbetskraft.

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering, att arbetstagare tvingas arbeta under dåliga förhållanden i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att insatserna har stora brister. Myndigheter saknar mandat och tydliga uppdrag för att kunna motverka problemet. Riksrevisionen lämnar ett flertal rekommendationer till regeringen och en rekommendation till Polismyndigheten i sin rapport.

Riksdagens tillkännagivande kom från en motion i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner med hänvisning till pågående arbete inom området och lade med detta skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.