Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 14 november 2012

Betänkande: Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter

Betänkande 2012/13:KU7

Sekretess när europeiska tillsynsmyndigheter på energiområdet samarbetar (KU7)

Svenska myndigheter samarbetar inom EU om tillsyn av marknaderna för el och naturgas. Tillsynsmyndigheter i andra länder eller mellanstatliga organ kan då lämna uppgifter till de svenska myndigheterna. Sekretess ska då gälla för sådana uppgifter om man kan anta att den svenska myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013.