Sjösäkerhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 22 maj 2003

Betänkande: Sjösäkerhet

Betänkande 2002/03:TU5

Ny fartygssäkerhetslag (TU5)

Riksdagen beslutade om en ny fartygssäkerhetslag. Den nya lagen innebär bl.a. att i princip samma arbetsmiljöregler ska gälla för arbete ombord på fartyg som på land, utom när sjöfartens speciella förhållanden gör att detta inte är möjligt eller lämpligt. Lagen innebär vidare att fler fartyg än i dag ska omfattas av kravet på fartcertifikat. Beslutet innebär också genomförande av fyra EG-direktiv på sjöfartsområdet, däribland en ändring av direktivet om s.k. hamnstatskontroll. Riksdagen godkände konventionen för kontroll av skadliga påväxthindrande system för fartyg (avseende tennorganiska föreningar) och nödvändiga lagändringar.