Skatteförfarande och folkbokföring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 maj 2022

Betänkande: Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2016/17:SkU26

Nej till motioner om skatter och folkbokföring (SkU26)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om skatter och folkbokföring. Skälen är bland annat att utredningar pågår på området.

Skattemotionerna handlar bland annat om personligt betalningsansvar, minskad skatteadministration för företag, nationell handlingsplan mot svartjobb och ersättning för kostnader i skattemål. Motionerna om folkbokföring handlar bland annat om felaktiga folkbokföringar och skydd för våldsutsattas personuppgifter.