Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Ja till skattelättnader och enklare regler för arbetsresor (SkU29)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor. Förslaget innebär att det nuvarande reseavdraget avskaffas. I stället kommer det att införas skattelättnader som är baserade på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Storleken på dessa lättnader kommer att vara olika beroende på var i landet boende och arbete ligger. Generellt kommer högre krav för skattereduktion att gälla i storstadsområdena.

Skattelättnaderna ska även vara oberoende av vilket färdmedel som används. Bakgrunden till förslagen är att det nuvarande reseavdraget anses gynna arbetsresor med bil framför kollektivtrafik. De nya reglerna ska förenkla systemet, förväntas omfatta fler personer, och är bättre för miljön.

Riksdagen riktade också tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att återkomma med förslag om

  • en höjning av den övre avståndsgränsen för arbetsresor
  • höjd kilometersats
  • höjd milersättning för resor i tjänsten.

De nya reglerna ska börja gälla från 1 januari 2023.