Statens personalpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 3 april 2003

Betänkande: Statens personalpolitik

Betänkande 2002/03:FIU13

Statens personalpolitik (FiU13)

Riksdagen avslog ett förslag från Riksdagens revisorer om statens personalpolitik. Enligt revisorerna bör regeringen bl.a. förtydliga fördelningen av arbetsgivaransvar mellan regeringen och myndigheterna. Regeringen bör även anpassa uppföljningen av den statliga personalpolitiken till myndigheternas verksamhet. Revisorernas förslag avslås eftersom regeringen under våren ska ta ställning till förslag från en statlig utredning som behandlat liknande frågor.