Styrning av försvarets fastigheter ochanläggningar (förs. 2002/03:RR7)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Försvarets styr- och finansieringsformer ska utredas (FiU14)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda formerna för styrning och finansiering av försvarets fastigheter och anläggningar. Riksdagen godkänner därmed ett förslag från Riksdagens revisorer. Bakgrunden till förslaget är revisorernas granskning av hur regeringen styr Fortifikationsverket och Försvarsmakten för att uppnå en effektiv förvaltning och användning av försvarets fastigheter. Granskningen visar att det finns stora problem med att tillämpa avgiftsfinansiering, eftersom Försvarsmakten har begränsade möjligheter att sätta press på stödmyndigheterna, i det här fallet Fortifikationsverket.