Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

EU-förslag om gränsöverskridande infrastruktur för energi (NU15)

Näringsutskottet har utifrån subsidiaritetsprincipen granskat EU-kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer. Enligt subsidiaritetsprincipen ska beslut inom EU tas på den nivå där det är effektivast och så nära medborgarna som möjligt. Syftet med EU-kommissionens förslag är att främja projekt inom energiinfrastruktur som är av europeiskt intresse och berör fler än ett EU-land.

Eftersom insatserna är gränsöverskridande anser utskottet att det finns skäl att samordna dem på EU-nivå och att förslaget därför inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet menar dock att förslaget inte är oproblematiskt och understryker att det inte får leda till att det nationella självbestämmandet begränsas. Rriksdagen beslutade att inte yttra sig till EU om förslaget utan avslutade ärendet.