Telefonförsäljning på premiepensionsområdet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 2 april 2014

Betänkande: Telefonförsäljning på premiepensionsområdet

Betänkande 2013/14:CU23

Starkare skydd vid telefonförsäljning av pensionstjänster (CU23)

Konsumentskyddet vid telefonförsäljning av tjänster på premiepensionsområdet ska förbättras. I dag finns problem med att konsumenter felaktigt påstås ha ingått ett avtal eller att de inte förstår vad ett avtal innebär. Därför stärks nu skyddet för konsumenterna.

När företag via telefon säljer rådgivnings- eller förvaltningstjänster som gäller premiepension ska det krävas att konsumenten accepterar skriftligt. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.