Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 6 mars 2013

Betänkande: Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

Betänkande 2012/13:TU9

Riksdagen vill effektivisera Trafikverkets upphandlingar (TU9)

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Granskningen pekar bland annat på att det saknas stöd för att totalentreprenader leder till högre produktivitet, utan att det tvärtom på längre sikt kan leda till ineffektivitet.

Regeringen har redovisat sin bedömning av granskningen. Riksdagen tycket att det är anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Regeringens passivitet kan enligt riksdagen leda till mindre väg och järnväg för pengarna. Samtidigt kan möjligheten för järnvägarna att fylla nödvändig samhälls- och klimatnytta minska. Riksdagen gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen:

  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling.
  • Regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla de system för återföring av erfarenheter som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att genomföra resultatmätning av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Mätningarna ska genomföras systematiskt och objektivt samt kompletteras med extern utvärdering och uppföljning.

Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Riksdagen lade vidare regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.