Utgiftsområde 15 Studiestöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 maj 2022

Betänkande: Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2016/17:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområdet 15 Studiestöd. Sammanlagt går 22,4 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till bidrag till studiemedel (15,3 miljarder) och studiehjälp (3,4 miljarder).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om vissa bemyndiganden, bland annat när det gäller bidrag till studiesociala ändamål.