Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 maj 2022

Betänkande: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Betänkande 2016/17:JuU1

Ja till pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten inom utgiftsområdet Rättsväsendet. Sammanlagt går 42,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till Polismyndigheten (21,9 miljarder), Kriminalvården (8,3 miljarder) och Sveriges domstolar (5,5 miljarder).

Riksdagen riktade även sammanlagt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

  • en lokalt förankrad polis
  • fler områdespoliser och kommunpoliser
  • vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden
  • mer praktik i polisutbildningen
  • brott mot äldre
  • statistik om brott mot äldre
  • kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet
  • åtgärder mot bedrägeribrott