Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 14 december 2006

Betänkande: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2006/07:UU2

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 26,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2007 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).