Väg- och fordonsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 30 september 2022

Betänkande: Väg- och fordonsfrågor

Betänkande 2005/06:TU8

Motioner om väg- och fordonsfrågor (TU8)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp och att regeringen, Vägverket eller lokala och regionala organ bestämmer i många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om fordonsutrustning, vägtrafikbuller, dubbdäcksanvändning, vägvisning, vikt- och lastregler, övergivna fordon, EU-mopeder, snöskotrar samt parkeringsfrågor.