Vägverkets vägunderhåll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 24 mars 2010

Betänkande: Vägverkets vägunderhåll

Bättre styrning av vägunderhållet (TU16)

Vägverket saknar tillräckliga och tillförlitliga underlag för att styra vägunderhållet. Underhållet riskerar därför att styras delvis slumpmässigt och inte efter behov. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport till riksdagen. Riksdagen välkomnar granskningen och ser allvarligt på bristerna. Riksdagen pekar på att regeringen tagit initiativ till betydande förändringar inom transportsektorn och bedömer att dessa kommer att förbättra styrningen och effektiviteten samt uppföljningen av underhållet. Dessutom bör de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Riksdagen avslutade ärendet utan göra några tillägg.