Vårändringsbudget för 2016

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 juni 2022

Betänkande: Vårändringsbudget för 2016

Betänkande 2015/16:FiU21

Ändringar i statens budget för 2016 (FiU21)

Riksdagen säger i stort ja till regeringens förslag om ändrade inkomster och utgifter för 2016. Utöver regeringens förslag anser riksdagen att ramen för utgiftsområde Migration och anslaget för ersättning av bostadskostnader inom utgiftsområdet ska minskas med 200 miljoner kronor. Detta som en följd av riksdagens tidigare beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2016 innebär sammantaget att de medel som tilldelas statens budget ökar med 27,4 miljarder kronor netto. Statens inkomster beräknas minska med 0,5 miljarder kronor.