Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 7 juni 2022

Betänkande: Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Betänkande 2021/22:KU41

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU41)

Riksdagens åtta nämnder har överlämnat sina verksamhetsredogörelser för 2021 till riksdagen. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Enligt riksdagen uppfyller samtliga nämnders redogörelser de krav och önskemål som satts upp.