Vissa tobaksfrågor (vilande grundlagsförslag ochföljdlagstiftning)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 13 november 2002

Betänkande: Vissa tobaksfrågor (vilande grundlagsförslag ochföljdlagstiftning)

Betänkande 2002/03:KU2

Förbud mot indirekt tobaksreklam (KU2)

Riksdagen beslutade slutligt om förbud mot indirekt tobaksreklam. Fr.o.m. den 1 januari 2003 är det inte tillåtet att i kommersiella annonser använda ett registrerat eller inarbetat varukännetecken för tobaksvaror vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror eller av tjänster. (Se även 2001/02:KU28 .)