Vissa inkomstskatteändringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 7 maj 2022

Betänkande: Vissa inkomstskatteändringar

Betänkande 2018/19:SkU19

Ja till vissa inkomstskatteändringar (SkU19)

Regeringen föreslår att den nuvarande bestämmelsen om omräkning av representationsavdrag ska upphävas. Bestämmelsen gäller företag som har sin redovisning i euro. Anledningen är att reglerna för representationsavdrag i inkomstskattelagen har ändrats och det krävs därför en ändring i omräkningslagen.

Regeringen föreslår också att bestämmelsen om den justerade anskaffningsutgiften gällande delägare i handelsbolag ska ändras så att expansionsfondsskatten motsvarar den faktiskt gällande skattesatsen.

Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag och sa ja till dessa. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019.