Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU27)

Riksdagen sa ja till ändringar i placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna som innebär att fonderna får liknande förutsättningar som andra jämförbara placerare. Ändringarna innebär bland annat att fonderna får utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som kan vara svåra att snabbt omvandla till kontanter. Finansutskottet välkomnar regeringens förslag som enligt utskottet kan öka fondernas möjligheter att nå det övergripande målet om en hög långsiktig avkastning på pensionskapitalet.

Ändringarna börjar gälla den 1 maj 2020.