Frågestund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Frågestund 15 maj 2022

Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S)
  • Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S)
  • Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP)
  • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S)

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.