Gårdsförsäljning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2019

Interpellation: Gårdsförsäljning

Interpellation 2018/19:14 Gårdsförsäljning

av Sten Bergheden (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av öl och vin. Argumenten emot att tillåta gårdsförsäljning tar ofta sin utgångspunkt i folkhälsan och bevarandet av Systembolagets monopolställning på försäljning av alkoholhaltiga drycker. Finland och Norge har dock både systembolag och gårdsförsäljning, och det bör även kunna vara möjligt i Sverige.

Under våren 2018 ställde sig även en riksdagsmajoritet bakom att driva på för att göra gårdsförsäljning av alkohol tillåtet, under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras, då riksdagens socialutskott beslutade att rikta ett tillkännagivande mot den dåvarande rödgröna regeringen.

Närmandet mot att genomföra denna nödvändiga lagändring är ett välkommet steg för många svenska mikrobryggerier och destillerier, som i förlängningen kommer att ha en positiv inverkan på svensk landsbygd.

I den överenskommelse som slöts mellan regeringen och dess stödpartier går att läsa att en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. Denna ska dock inte tillsättas förrän 2020. Frågan om gårdsförsäljning har redan utretts två gånger tidigare, och att ytterligare dra frågan i långbänk riskerar att få allvarliga konsekvenser för tillväxten på svensk landsbygd.

Gårdsförsäljning är en viktig reform som ger jobb och som betyder mycket för turismen, och det är därför viktigt att ministern prioriterar frågan och snarast återkommer till riksdagen med hur regeringen avser att möjliggöra gårdsförsäljning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. När avser ministern och regeringen att möjliggöra gårdsförsäljning i Sverige?
  2. Varför väljer ministern och regeringen, trots tillkännagivande från riksdagen och två tidigare utredningar, att återigen utreda frågan?
  3. Vilka ytterligare frågor hoppas ministern få besvarade genom ytterligare en utredning?