Svensk brandberedskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:13 Svensk brandberedskap

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den 23 januari sände SVT:s Uppdrag granskning programmet Skogen brinner. I det avslöjas att SOS Alarm inte sände ut några brandmän till Enskogen, som skulle bli sommarens största skogsbrand. Ett dygn innan brandmän sattes in hade branden upptäckts av en helikopter som var ute på ett annat släckningsuppdrag. Då var branden, enligt piloten, 10–15 meter i diameter. Hade den bekämpats direkt hade den troligen kunnat släckas direkt. Men trots att det fanns kännedom om branden skickades alltså inga brandmän ut.

Nu har det gått ett halvår sedan bränderna härjade i den svenska sommarvärmen. Vi har alltså bara några månader på oss för att åtgärda de problem som finns med svensk brandbekämpning. Ändå saknar svenska MSB egna helikoptrar. Vi saknar avtal för att få tillgång till privata helikoptrar. Försvarsmakten har inget uppdrag att hjälpa till med släckningsarbetet. Enligt Expressen innebar det att åtta av tio av Försvarsmaktens helikoptrar stod på marken när bränderna härjade i mitten av juli.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att MSB ska få tillgång till egna helikoptrar?
  2. Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att räddningstjänsten ska kunna få tillgång till privata helikoptrar?
  3. Är statsrådet villigt att verka för att ge Försvarsmakten ett tilläggsuppdrag att hjälpa till när samhällets ordinarie krisbekämpningsresurser inte räcker till?